PROlift Centrum Konserwacji Dźwignic PROlift Centrum Konserwacji Dźwignic PROlift Centrum Konserwacji Dźwignic

O nas

Dostawa i montaż dźwignic stanowi podstawową działalność firmy PROLIFT. Dostarczane przez nas dźwignice: suwnice, żurawie, wciągniki (linowe i łańcuchowe) i wciągarki, produkowane są przez wiodące firmy na rynku europejskim. W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór suwnic, w wykonaniu standardowym oraz nietypowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta.

Do ich projektowania i konstruowania wykorzystywane są komponenty renomowanych firm, liderów na rynku urządzeń dźwignicowych.
Projektowanie Suwnic jako urządzeń transportu bliskiego objęte jest przede wszystkim postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Spełnieniem przez producenta wymagań powyższej Dyrektywy, jak również innych, mających zastosowanie Dyrektyw Europejskich jest umieszczenie na urządzeniu oznakowania CE oraz dołączenie deklaracji zgodności.
W czasie eksploatacji podlegają dozorowi technicznemu.
Suwnice mają zastosowanie we wszystkich dostępnych gałęziach przemysłu.

Podstawowymi elementami budowy suwnic są: konstrukcja stalowa w postaci dźwigara lub dźwigarów, czołownice, aparatura elektryczna i sterująca, mechanizmy jazdy suwnic i wciągników oraz mechanizmy podnoszenia – wciągniki lub wciągarki.
Asortyment dostarczanych przez PROLIFT, obejmuje suwnice pomostowe, bramowe i półbramowe, konsolowe (wspornikowe) oraz systemy HB (lekkie suwnice podwieszane). to urządzenia pracujące w cyklu przerywanym wyposażone w mechanizm podnoszenia i opuszczania, służące do przemieszczania materiałów, w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz szerokością mostu. Stosowane są np. wewnątrz hal przemysłowych, magazynów lub na zewnątrz.

Podstawowymi kryteriami doboru suwnicy są udźwig, rozpiętość i jej natężenie pracy.

Tradycyjnie przyjęty podział suwnic uwzględnia:

  • suwnice pomostowe (w tym natorowe i podwieszane),
  • suwnice bramowe i półbramowe,
  • suwnice konsolow,
  • suwnice w wykonaniu specjalnym.

< wróć

ul. Bema 6; 75-662 Koszalin biuro@prolift-koszalin.pl